Баскетбол

1. тренер Ершова Д.К.

Группа № 1 – баскетбол, начальная подготовка, 2 год освоения (id 33393)

Ф.И.О.

Дата

рождения

№ дата приказа о зачислении

Разряд, дата и номер приказа о присвоении

1.         

Виноградова Алина Дмитриевна

08.09.2009

01.03.19 № 6-л

 

2.         

Виноградова Таисия Алексеевна

11.04.2011

01.03.19 № 6-л

 

3.         

Виноградова Софья Алексеевна

11.04.2011

01.03.19 № 6-л

 

4.         

Виноградова Варвара Алексеевна

06.06.2009

01.03.19 № 6-л

 

5.         

Виноградова Василиса Алексеевна

06.06.2009

01.03.19 № 6-л

 

6.         

Дорошенко Анастасия Александровна

02.05.2009

01.03.19 № 6-л

 

7.         

Плитус Елизавета Ивановна

01.09.2009

01.05.19 № 14-л

 

8.         

Якшина Варвара Максимовна

06.07.2009

03.10.19 № 34-л

 

9.         

Лачина Ангелина Вячеславовна

24.07.2010

03.10.19 № 34-л

 

10.       

Грачева Милана Павловна

12.01.2009

01.03.20 № 7-л

 

11.       

Матыгулина Ирина Дмитриевна

17.04.2008

01.11.16 № 20-л

 

12.       

Чикун Елена Викторовна

03.06.2008

01.11.16 № 20-л

 

13.       

Бусилкова Карина Александровна

18.06.2007

01.11.16 № 20-л

 

14.       

Востокова Елизавета Андреевна

04.05.2010

01.12.20 № 51-л

 

15.       

Уткина Вероника Дмитриевна

04.06.2009

01.01.21 № 1-л

 

 

2. тренер Ершова Д.К.

Группа № 2 – баскетбол, тренировочная, 3 год освоения (id 33394)

Ф.И.О.

Дата рождения

№, дата приказа о зачислении

Разряд, дата и номер приказа о присвоении

1.         

Яшина Ксения Антоновна

21.11.2004

04.09.12 № 14-л

2, 13.06.2019 г. № 1690

2.         

Чернова Виктория Викторовна

15.04.2005

11.01.13 № 2-л

3, 02.02.2021 г. №315

3.         

Бабичева Мария Дмитриевна

25.02.2005

11.01.13 № 2-л

 3, 02.02.2021 г. №315

4.         

Гончарова Александра Павловна

10.02.2004

01.11.14 № 27-л

2, 13.06.2019 г. № 1690

5.         

Бондар Карина Александровна

14.04.2004

01.11.14 № 27-л

2, 13.06.2019 г. № 1690

6.         

Абрамова Вероника Андреевна

08.08.2005

10.09.14 № 22-л


7.         

Верас Надежда Сергеевна

27.07.2005

10.09.14 № 22-л


8.         

Алексеева Яна Сергеевна

08.09.2005

10.09.14 № 22-л


9.         

Каширина Александра Дмитриевна

20.07.2008

01.12.17 № 48-л

 1 юн, 29.01.21 г. №2-л

10.       

Старовойтова Елизавета Александровна

11.06.2008

01.04.18 № 10-л

 1 юн, 29.01.21 г. №2-л

11.       

Загорулько Анастасия Дмитриевна

24.10.2008

01.11.17 № 45-л

 

12.       

Абдуллаева Анжелика Шайдуллоевна

27.06.2008

01.02.20 № 3-л

 1 юн, 29.01.21 г. №2-л